Make your own free website on Tripod.com
     
  Close  
   
     
 
Select Month:
 
 
 Events Name Date Days Masa Paksha Thithi
Sankasta Chathurthi (chandrodaya ratri 8:03) 01-10-04 Friday Bhadrapadha Krushna Thruthiya
Mahaalaya Shraddha 13-10-04 Wednesday Bhadrapadha Krushna Chathurdhashi
Navaraathryarambha 15-10-04 Friday Aashwayuja Shukla Padya (U.Bi)
Sharadha Pooje (Muula nakshatra) 19-10-04 Tuesday Aashwayuja Shukla Shasti
Tridhina Vrathaarambha (Sharadha Pooje) 20-10-04 Wednesday Aashwayuja Shukla Sapthami
Mahanavami, kadeevara, Sharadha visarjane 22-10-04 Friday Aashwayuja Shukla Navami
Vijaya Shashami, Sharadha visarjane 23-10-04 Saturday Aashwayuja Shukla Dhashami
Bhu Purnima 27-10-04 Thursday Aashwayuja Krushna Chaturdhashi
Sankasta Chathurthi (chandrodaya ratri 8:13) 31-10-04 Sunday Aashwayuja Krushna Truthiya