Make your own free website on Tripod.com
     
  Close  
   
     
 
Select Month:
 
 
 Events Name Date Days Masa Paksha Thithi
Sankasta Chathurthi (chandrodaya ratri 9:10) 02-09-04 Thursday Nija Shravana Krushna Chathurthi
Shree krushna janmaastami 06-09-04 Monday Nija Shravana Krushna Sapthami
Shani Pradhosha 11-09-04 Saturday Nija Shravana Krushna Dwadhashi
Dharbha Grahana 14-09-04 Tuesday Nija Shravana Krushna Amavaasye
Swarna Gowri Vratha 17-09-04 Friday Bhadrapadha Shukla Thruthiya
Shree Varasiddi Vinaayaka Vratha 18-09-04 Saturday Bhadrapadha Shukla Chathurthi
Jeshtaalaxmi Vratha 20-09-04 Saturday Bhadrapadha Shukla Shasti
Keedhareshwara, Mahalaxmi, Dhyana Shankara Vratha 22-09-04 Wednesday Bhadrapadha Shukla Astami
Jagadguru Sri Raghaveshwara bharathi Swamijigalavara Chaturmasa Vratara Samapthi,
Uma Maheshwari Vratha
28-09-04 Tuesday Bhadrapadha Shukla Poornima
Pithrupaksha Prarambha 29-09-04 Wednesday Bhadrapadha Krushna Paadya